Wet Verkoop op Afstand: Informatieplicht leverancier

Na enig getouwtrek is de Wet Verkoop op Afstand tot stand gekomen, welke koper en verkoper beiden moeten beschermen. De wet Verkoop op Afstand geeft duidelijk weer wat van wie verwacht wordt en tevens de consequenties zijn indien zaken niet gegaan zijn als omschreven. De leverancier heeft de nadrukkelijke informatieplicht en de consument herroepingsrecht.

Informatieplicht leverancier
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, minimaal de volgende informatie verstrekken:

  • de identiteit van de leverancier;
  • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
  • de prijs van hetgeen wat verkocht wordt, het product of de dienst;
  • de betalingswijzen en leveringswijze met eventuele leveringskosten;
  • de geldigheidsduur van het aanbod, offerte of van de prijs;
  • bedenktijd voor de consument om de overeenkomst te beëindigen;
  • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager.Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken;
  • de voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken (tevens informatie over hoe producten te retourneren);
  • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; bijvoorbeeld: after sales service en garantie;
  • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar;


Het internetblog "Eigen webwinkel starten" is gestart door Remko Jonkers en ontstaan uit passie voor het online ondernemen. Mijn blog "Eigen webwinkel starten" staat vol gratis informatie, tips en adviezen over het starten en beheren van een webwinkel. Doelstelling is het promoten van de webwinkelbranche in algemene zin en iedereen motiveren tot het starten van eigen webwinkel. De kennis die ik heb verkregen wil ik graag delen met anderen. Sinds januari 2009 zijn vele honderden mensen via eigen webwinkel starten begonnen met hun eigen webwinkel.

Deel je mening of discussier gezellig mee met het onderwerp

Een online concept van Trademedia.nl · Designed by eigenwebwinkelstarten.nl · Aanbevolen webshop Zwembrilopsterkte.nl