Privacy verklaring Eigenwebwinkelstarten.nl

Dit is de Privacy Verklaring van Eigenwebwinkelstarten.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen van leden/geregistreerde gebruikers van de website: www.Eigenwebwinkelstarten.nl

Gegevens gebruiker/lid; gebruik

1.Eigenwebwinkelstarten.nl zal de van de gebruiker in het kader van de registratie ontvangen persoonlijke gegevens slechts voor intern gebruik aanwenden en de persoonlijke gegevens niet op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de geregistreerde gebruiker.

2.Bij aanmelding wordt standaard – na kennisneming van deze verklaring en gebruiksvoorwaarden in kader van registratie – toegestaan gebruik van de naw-gegevens van de geregistreerde ten behoeve van het uitvoeren van updates en om op de hoogte gehouden te worden van de eigen interessante aanbiedingen van www.Eigenwebwinkelstarten.nl en Trademedia.nl. Verdergaand gebruik is – behoudens toestemming – niet toegestaan.

3.Eigenwebwinkelstarten.nl acht zorgvuldige omgang met de gegevens van geregistreerde gebruikers van de website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij Eigenwebwinkelstarten.nl zich conformeert aan de voorwaarden, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

4.Eigenwebwinkelstarten.nl maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer teneinde te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag

1.Op www.Eigenwebwinkelstarten.nl worden algemene bezoekgegevens (niet herleidbaar tot naw-gegevens) bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Eigenwebwinkelstarten.nl de dienstverlening verder kan optimaliseren.

2.Tevens legt Eigenwebwinkelstarten.nl informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) en met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

1.Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen en of verzoeken om dienstverlening op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

2.Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte betalingsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Links op website

Op www. Eigenwebwinkelstarten.nl bevinden zich links naar andere sites op het world wide web. Dit is louter voor uw gemak; wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites dan wel voor sites die een link naar onze eigen site hebben. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van deze andere sites af.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van onze onderneming kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke – instellingenpagina ‘Mijn Profiel’.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info apestaart eigenwebwinkelstarten.nl

Deel je mening of discussier gezellig mee met het onderwerp

Een online concept van Trademedia.nl · Designed by eigenwebwinkelstarten.nl · Aanbevolen webshop Zwembrilopsterkte.nl